Utbildning som leder till jobb

Den snabba vägen till jobb för dig som är arbetssökande.

Inom våra branscher transport, anläggning, lager, fastighet, restaurang och vård behövs personal. Arbetsmarknadsutbildning eller yrkesvux kan vara lösningen. Vi individanpassar utbildning efter företagens krav.

Utbildningar för företag

Utbildningar för företag med lärare som kommer ifrån branschen.

Vi erbjuder utbildning när du vill och där du behöver. Behöver du utbildning nära dig eller vill du ha specialutbildning? Alla våra utbildningar utgår från branschens krav och behov.

Studera på Yrkeshögskola

Utbildningar inom yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Utbildningen står under statlig tillsyn via Myndigheten för yrkeshögskolan. De beviljar medel för utbildningarna och ger utbildningsarrangören rätt att utfärda yrkeshögskoleexamen. Läs mer på yrkeshogskolan.se.