Tandsköterska

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd. Logga in på yh-antagning.se för att se din anmälan.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN TANDSKÖTERSKA?

Tandsköterskans arbetsuppgift är att: assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt att jobba med teamtandvård vilket innebär arbetsfördelning inom teamet.

Viktiga egenskaper för en tandsköterska är förmåga att arbeta nära andra och att vara intresserad av människor. Efter avslutad YH-utbildning kommer du att ha kunskaper och färdigheter för att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik.

Jobbmöjligheter

Det är stor efterfrågan på tandsköterskor. Anledningen till detta är den höga medelåldern inom yrket.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

FÖRKUNSKAPSKRAV

 • Du kan söka utbildningen i två olika grupper.
 • Grupp 1 är sökande med allmän behörighet + särskilda förkunskaper.
 • Allmän behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.
 • Särskilda förkunskaper: Minst godkända betyg i Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska A och Matematik A eller motsvarande kunskaper. Enligt Gy2011 krävs lägst betyget E i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och Matematik 1 a ,b, c eller motsvarande.
 • Grupp 2 är sökande under fri prövning:
 • Du som inte uppfyller krav för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper, men som har arbetslivserfarenheter och  reell kompetens som du har fått genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt, kan söka under fri prövning. Här får du genomföra tester för att fastställa att du har tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser

 • Administration och organisation – 30 yh-poäng
 • Anatomi, anestesi och farmakologi – 20 yh-poäng
 • Examensarbete – 10 yh-poäng
 • LIA 1 – 15 yh-poäng
 • LIA 2 – 25 yh-poäng
 • LIA 3 – 40 yh-poäng
 • Material och miljö – 20 yh-poäng
 • Munhålans och tändernas anatomi – 10 yh-poäng
 • Odontologi 1 – 35 yh-poäng
 • Odontologi 2 – 30 yh-poäng
 • Oral hälsa 1 – 30 yh-poäng
 • Oral hälsa 2 – 25 yh-poäng
 • Teamtandvård – 10 yh-poäng
 • Vårdhygien och smittskydd – 25 yh-poäng
  Summa: 300 Yh-poäng
Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du färdigheter att:

 • planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom arbetsområdet
 • självständigt och i samverkan med tandvårdsteamet identifiera patients tandvårdsbehov
 • identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • identifiera metodförbättring och kvalitetssäkring
 • tillämpa ditt kunnande för att hantera olika situationer
 • informera och undervisa olika grupper
 • lösa sammansatta problem samt kunna samverkan med andra i tandvårdsteamet
 • kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • assistera vid tandvårdsbehandlingar.
Distansstudier

INFO

Poäng
325 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsorter

Sollefteå, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Kursstarter

Planerad kursstart augusti -17 och -18

Sista ansökningsdag

16 april 2017

Ladda ner informationsblad