Med YrkesAkademins utbildningar kan du få ett nytt yrke eller komplettera din tidigare kompetens. Varje vecka finns fler än 1 500 personer i utbildning hos YrkesAkademin. Rätt utbildning för dig hittar du under flikarna ovan. Från grundutbildning till spetskompetens, företagsutbildning och certifiering. Vi finns från Malmö i söder till Gällivare i norr.

Aktuell information