Utbildning som leder till jobb

Nytt yrke eller bygga på dina kunskaper? Vi har utbildningen för dig.

Inom våra branscher transport, anläggning, lager, fastighet, restaurang och vård behövs personal. Arbetsmarknadsutbildning eller yrkesvux kan vara lösningen. Vi individanpassar utbildning efter företagens krav.

Utbilda din personal

Utbildningar för företag med rätt yrkeskunskap! Våra lärare kommer från branschen och vet vad dom pratar om.

Vi erbjuder utbildning när du vill och där du behöver. Behöver du utbildning nära dig eller vill du ha specialutbildning? Alla våra utbildningar utgår från branschens krav och behov.

Studera på Yrkeshögskola

Utbildningar inom yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Utbildningen står under statlig tillsyn via Myndigheten för yrkeshögskolan. De beviljar medel för utbildningarna och ger utbildningsarrangören rätt att utfärda yrkeshögskoleexamen. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan.